Księgowość

 

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 1. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 2. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 3. Prowadzenie ewidencji rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
 4. Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia
 5. Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędami

 

W ramach obsługi księgowej sporządzamy:

 • sprawozdania finansowe zarówno według Ustawy o Rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
 • pakiety konsolidacyjne dla potrzeb GPW
 • sprawozdania do GUS dla podmiotów objętych sprawozdawczością statystyczną
 • zgłoszenia INSTRASTAT dla podmiotów prowadzących wymianę handlową z krajami UE
 • zryczałtowany podatek od należności zagranicznych
 • rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
 • inne wymagane prawem zawiadomienia, informacje, sprawozdania, deklaracje i zeznania podatkowe
 • ewidencje księgowe i podatkowe
 • terminowo raportujemy Klientowi o zobowiązaniach podatkowych
 • raportujemy dane w oparciu o  wewnętrzne wzorce obowiązujące u Klienta
 • raportujemy do Klienta o wynikach finansowych firmy
 • wspieramy zewnętrzne działy księgowe lub pełnimy tymczasowe zastępstwo personelu księgowego różnego szczebla
 • prowadzimy usługi księgowe również z wykorzystaniem oprogramowania księgowego Klienta
 • uczestniczymy w kontrolach z US, UKS, ZUS, NBP oraz współpracujemy z audytorami Klienta
 • udzielamy podstawowych konsultacji w zakresie prawa podatkowego i księgowego (możliwość przygotowania we współpracy z doradcą podatkowym indywidualnej interpretacji danego zagadnienia podatkowego)
http://weldi.biz.pl/wp-content/themes/twentytwelve/page-templates/