Kredyty i Dotacje

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie przez podmiot (firmę, przedsiębiorstwo) określonego majątku, a więc takich środków rzeczowych i finansowych, które umożliwiają produkcję towarów lub świadczenie usług. Jeśli majątek danego przedsiębiorstwa nie wystarcza do podjęcia określonej działalności, to może ono skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, nasza firma pomaga uzyskać zewnętrzne źródła finansowania poprzez pomoc w znalezieniu odpowiedniej instytucji oraz przygotowanie:

  1. Wniosków o przyznanie kredytów i pożyczek bankowych oraz ich rozliczanie
  2. Wniosków o przyznanie pożyczek z sektora pozabankowego – Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe (pożyczki przeznaczone są dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego) oraz ich rozliczanie.
  3. Wniosków o przyznanie dotacji oraz rozliczanie projektów unijnych

My za Państwa wykonamy telefon i umówimy z konsultantem w celu przedstawienia oferty i podpisania umowy.

http://weldi.biz.pl/wp-content/themes/twentytwelve/page-templates/