Kadry i Płace

W ramach obsługi kadrowo – płacowej proponujemy Państwu pełny zestaw usług z zakresu szeroko rozumianej polityki pracowniczej wynikającej z obowiązków pracodawcy w związku z zatrudnianiem pracowników. zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy.
Zapewniamy naszemu klientowi pełną poufność dokumentacji kadr i płac, zabezpieczoną odrębną umową.
Proponujemy usługi dostosowane do państwa wymogów i preferencji.
Odciążymy państwa od prowadzenia akt osobowych, sporządzania umów o pracę, sporządzania świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników. Naliczymy wynagrodzenie za pracę jak również usługę w zakresie ubezpieczeń społecznych, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Kadry

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • Obsługa umów cywilno-prawnych
 • Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i wyrejestrowujących pracowników oraz deklaracji do ZUS
 • Elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Ewidencja posiadanych przez pracownika uprawnień, szkoleń
 • Ewidencja urlopów oraz ustalenie uprawnień do tych urlopów
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Rozliczanie absensji pracowniczych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników, oraz raportów i zestawień kadrowych w formie uzgodnionej z klientem
 • Badanie prawidłowości dokonanych rozliczeń w ZUS
 • Pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy
Dodatkowo w ramach usług kadrowych:

 • przygotowujemy lub weryfikujemy obowiązujący regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Audytujemy dokumentację pracowniczą
 • E-TECZKA- tworzymy elektroniczną bazę danych zawierającą skany dotychczas zgromadzonej, w formie papierowej, dokumentacji pracowniczej oraz na bieżąco aktualizujemy bazę o nowe dokumenty.

Płace

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych i wewnętrznych Regulaminów obowiązującymi u Klienta
 • Sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego
 • Sporządzanie odcinków płacowych, oraz druków ZUS RMUA dla pracowników
 • Sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji do ZUS za pośrednictwem SDWI
 • Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe
 • Rozliczanie podatku dochodowego od pracowników
 • Przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT, IFT) oraz rocznych deklaracji obliczenia podatku od dochodu PIT-40
 • Przygotowanie raportów płacowych
 • Asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego
http://weldi.biz.pl/wp-content/themes/twentytwelve/page-templates/