Doradztwo

 

Oferta w zakresie doradztwa prowadzonego przez nasze biuro rachunkowe w Spalicach k/Oleśnicy obejmuje:

Doradztwo Finansowo-Księgowe

 1. Konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy – czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych
 2. Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 3. Weryfikacja i sporządzanie wniosków dotyczących zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz KRS w zakresie PKD (Polskiej Klasyfikacji działalności)
 4. Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 5. Opracowanie Polityki Rachunkowości
 6. Opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych i obiegu dokumentacji
 7. Przygotowywanie budżetu dla przedsiębiorstwa
 8. Pomoc przy wdrażaniu systemów finansowo-księgowych
 9. We współudziale doradców podatkowych przeprowadzamy przeglądy podatkowe oraz Due diligence ( Analiza działalności naszych klientów przeprowadzana w celu zidentyfikowania oraz oceny ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego. Przedstawiając wynik przeprowadzonego badania, sugerujemy jak zminimalizować lub wyeliminować zidentyfikowane obszary ryzyka)

Doradztwo Podatkowe

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie działalności w szczególności w obszarach:

 • kwalifikacji przychodów i kosztów,
 • nakierowujemy ich na poprawę płynności finansowej,
 • zarządzamy amortyzacją podatkową,
 • optymalizujemy działania promocyjno-reklamowe.

W zakresie cen transferowych oferujemy wsparcie w szczególności w następujących obszarach:

 • analizujemy ryzyka związane z powiązaniami kapitałowymi oraz osobowymi,
 • przygotowujemy dokumentację cen transferowych,
 • analizujemy obciążenia za usługi niematerialne,
 • przygotowujemy wniosek o zawarcie porozumienia cenowego i niezbędnej dokumentacji / pomoc w negocjacjach z Ministerstwem Finansów.

W zakresie PIT i ZUS wspieramy w szczególności w następujących obszarach:

 • przygotowania korzystnych struktur wynagrodzeń pracowników oraz członków kadry kierowniczej,
 • delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz ich późniejszego rozliczania,
 • zasady korzystania przez pracowników z narzędzi pracy powierzonych przez pracodawcę (np. samochody i telefony służbowe),
 • PIT i ZUS Compliance, tj. przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych i ZUS oraz rocznych zeznań podatkowych.

W zakresie VAT wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie działalności w szczególności w obszarach:

 • bieżącego doradztwa podatkowego,
 • przeglądach podatkowych,
 • analizie i planowaniu w zakresie transakcji międzynarodowych,
 • pomoc w uzyskiwaniu zwrotów podatku VAT w innych państwach,
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych
 • kasy fiskalne.

W zakresie postępowań oferujemy wsparcie w szczególności w następujących obszarach:

 • reprezentacja Klientów przed organami podatkowymi, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowanie strategii czynności podejmowanych w trakcie postępowania podatkowego i przed jego wszczęciem,
 • weryfikację czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli skarbowej i podatkowej,

W zakresie specjalnych stref ekonomicznych oferujemy wsparcie w szczególności w następujących obszarach:

 • wprowadzenie przedsiębiorstw do SSE,
 • reprezentacja i wsparcie w kontaktach z administracją SSE,
 • podatkowe przeglądy strefowe oraz optymalizacja w zakresie podatkowego ujmowania rozliczeń dokonywanych przez przedsiębiorców strefowych,
 • dyskontowanie wydatków inwestycyjnych,

W zakresie podatku od nieruchomości oferujemy wsparcie w szczególności w następujących obszarach:

 • bieżące doradztwo w zakresie rozliczania podatku od nieruchomości,
 • kwalifikacja poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania zwłaszcza w aspekcie rozbudowanych środków trwałych,
 • reprezentacja i wsparcie przed samorządowymi organami podatkowymi,
 • optymalizacyjne przeglądy podatkowe zwłaszcza w aspekcie opodatkowania budowli, powierzchni użytkowej.
http://weldi.biz.pl/wp-content/themes/twentytwelve/page-templates/