Ceny Transferowe

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstaje zgodnie z art. 9a, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawych odnoszącej się do poszczególnych umów pomiędzy podmiotami powiązanymi.
W ramach tej usługi przygotujemy dokumentację cen transferowym po wcześniejszej identyfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz weryfikacji istniejących w Spółce dokumentacji cen transferowych.
Całość dokumentacji cen transferowych zrealizowanych w ramach zrealizowanego projektu zostanie przekazana Klientowi na płycie CD w wersji WORD (możliwe do edycji przez Spółkę) lub PDF.

http://weldi.biz.pl/wp-content/themes/twentytwelve/page-templates/