Analiza i Raporty

W ramach prowadzonej usługi przygotujemy dla Państwa niezbędne analizy i raporty dzięki którym spełnione zostaną nałożone przepisami wymagania a Państwu dostarczą wiedzę na temat sytuacji finansowej firmy.

 

Do typowych należy wymienić:

 

  • Raporty finansowe (jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zarówno według Ustawy o Rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych – cash-flow, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa)
  • Raporty w formie szczegółowych not dotyczących poszczególnych pozycji bilansowych i wynikowych
  • Stan i wiekowanie należności i zobowiązań
  • Raportowanie według standardów Klienta – sporządzanie raportów zgodnie z wewnętrznymi wzorcami, procedurami i terminami;
  • Zestawienia i analizy według potrzeb klienta

 

http://weldi.biz.pl/wp-content/themes/twentytwelve/page-templates/